Blog

Analogovou radiostanici pro pásma 2m a nebo 70cm, ať už ruční nebo stolní/mobilní, má doma asi každý radioamatér. Provoz na lokálních převaděčích nebývá úplně nejsilnější, někde není vůbec žádný a někdo ani z domova na žádný lokální převaděč nedostane. Řešením jsou digitální hotspoty (DMR, DSTAR, C4...

Krátká poznámka k Oracle Cloudu, jak tam otevřít port na virtuálním stroji.

https://stackoverflow.com/questions/54794217/opening-port-80-on-oracle-cloud-infrastructure-compute-node

$ sudo iptables -I INPUT 6 -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
$ sudo netfilter-persistent save
$ su...

Titulek tohoto příspěvku jsem si vypůjčil od Toma KJ7T, jeho článek s názvem Does VoIP Have a Place in Amateur Radio? přesně vyjadřuje můj názor a se vším v článku naprosto souhlasím. Zamýšlí se nad tím, zda jsou služby jako VoIP telefony, AllStarLink, nebo digitální DMR sítě typu BM "radioamaté...