POTA.cz

Parks On The Air (zkráceně POTA, česky Parky ve vzduchu, zkráceně česky prostě jen POTA) je radioamatérská aktivita, které se může aktivně účastnit kdokoliv s platnou radioamatérskou licencí a značkou. Velmi stručně a zjednodušeně řečeno se jedná o vysílání z přírody (z předem nadefinovaných oblastí - konrétně se jedná vždy o parky - národní parky, přírodní parky, chráněné oblasti atd.), odkud je třeba udělat vždy minimálně 10 spojení, aby měl aktivátor park aktivovaný. Seznam parků, počty aktivací, přehledy, statistiky - vše je dostupné na webu pota.app. Podrobná pravidla, podmínky a další informace ohledně programu POTA jsou dostupné na webu parksontheair.com. Oficiální weby POTA jsou pouze v angličtině!

Poznámka: pokud máte zkušenosti s aktivací v programu WWFF, pak program POTA je prakticky stejný, jen minimální počet QSO je pouze 10, logy se nahrávají přímo na web pota.app - nejdou přes žádného lokálního administrátora a čísla parků jsou odlišné.

Poznámka 2: od 1.března 2024 se změnilo značení oblastí POTA, namísto dosavadního OK- jsou české POTA oblasti značené jako CZ-, stejně tak se změnilo značení POTA oblastí na celém světě, obecně přešla POTA z DXCC na ISO formát.

logo_pota

Aktivita POTA se rozděluje na dvě činnosti, které by jedna bez druhé nemohla existovat. Jednu činnost provádějí tzv. AKTIVÁTOŘI (v angličtině ACTIVATORS), to jsou lidé kteří chodí do přírody a provádějí aktivace parků - druhou činnost provádějí tzv. lovci (používá se také anglické označení HUNTERS a nebo počeštěně HUNTŘI, případně HUNTR), lovci loví parky, které aktivují aktivátoři. Aktivátor potřebuje lovce, aby mohl dokončit aktivaci. Lovec potřebuje aktivátora aby měl komu volat. Cílem obou dvou skupin je buď zaktivovat co nejvíce parků (aktivátoři) a nebo odlovit co nejvíce oblastí (lovci). Za určitý počet aktivovaných / odlovených parků se získávají diplomy.

Seznam nadefinovaných parků které je možno aktivovat a nebo lovit nejdete na webu pota.app v sekci Park List (česky seznam parků - viz. obrázek níže):

seznam_oblasti_pota

TIP pro OK aktivátory! Mapu CZ-POTA referencí také vytváří a udržuje Jarda OK1JHR na platformě mapy.cz.

mapa_cz_pota_jarda

V sekci Park List na webu pota.app je výpis parků jenž byli zařazeny do programu POTA (do programu POTA zařazuje parky administrátor dané země dle podmínek programu POTA). U každého parku najdete jeho název, jeho evidenční číslo, kraj kde se nachází, čtverec ve kterém se nachází, kolik lidí již v parku vysílalo, kolikrát byl par aktivován, kolik z něj bylo uskutečněno spojení a kolikrát jsem ho aktivoval já (ten kdo je přihlášený na webu pota.app) a kolikrát jsem ho já odlovil (opět se týká toho kdo je přihlášený na web pota.app).

Textový seznam českých parků zařazených do programu POTA (jedná se o čistě tabulkový seznam): ZDE (google tabulka)

Aktivace parku probíhá vždy z místa uvnitř parku nebo na jeho hranici, nikdy ne mimo park! Hranice parku jsou definovány zřizovatelem parku a nebo jsou dost často zobrazeny na různých mapových podkladech, v ČR je to např. na mapy.cz. Aktivátor musí při aktivaci parku být vně či na hranici, nesmí být nikdy mimo park. Samozřejmě, že při pohybu po území parku se aktivátor, stejně jako jakýkoliv jiný návštěvník, řídí předpisy a omezeními parku. Tedy chová se slušně, neničí přírodu a pohybuje se pouze po vyznačených a povolených stezkách (pokud je pohyb po parku omezen). Po ukončení vysílání z parku by mělo být místo ve stejném stavu jako před zahájením aktivace, tedy žádné odkadky a nic poškozeného či zničeného!

my_logs_uploads

Aktivátor má jednu jedinou povinnost, po skončení vysílání (samozřejmě není myšleno okamžitě, ale např. až doma nebo další den či týden) nahrát log z vysílání na web pota.app. Logy se nahrávají v sekci My Log Uploads, kterou najdete v menu aktuálně přihlášeného uživatele na webu pota.app. Tím, že aktivátor nahraje log (nahrává se ve formátu ADIF), se započtou spojení jednak aktivátorovi a jednak i lovcům. Lovec tedy nemá žádnou povinnost, žádné logy nikam neposílá, může si jen kontrolovat na webu jaké parky má odlovené a případně si stáhnout z webu diplomy. Diplomy jsou na webu pota.app připravené samozřejmě i pro aktivátory.

Na webu pota.app najdeme i aktivní spoty, tedy jakýsi interní cluster - seznam právě probíhajících a nebo naplánovaných POTA aktivací. Do clusteru může přidat informace buď samotný aktivátor nebo kdokoliv z ostatních (lovců).

cluster_pota_app

Program POTA funguje po celém světě stejně, nikde nejsou žádné odlišnosti, stejně jako aktivujete parky doma v České republice, stejně tak můžete aktivovat parky v Americe, Německu, Itálii nebo třeba na Novém Zélandu - seznamy aktivních parků, které je možné aktivovat najdete vždy na webu pota.app, logy z aktivací nahráváte vždy na web pota.app.

Typická CQ výzva aktivátora z POTA aktivace? Já říkám tohle "CQ POTA, CQ POTA, CQ parks on the air, CQ parks on the air, this is OK1SIM/P, OK1SIM/P, CQ POTA and standing by." a při konkrétním QSO ještě doplním číslo aktivovaného parku (v POTA formátu, tedy např. OK-0001). Na youtube se dá najít spousta ukázkových videí, např. zde ukázka od @HamRadioAdventureGuy. Výzvu mám uloženou v dávači, je to jednodušší především na rozjetí aktivace.

Neváhejte mne konktaktovat s jakýmkoliv dotazem ohledně POTA, případně se žádostí o zařazení nějakého parku do programu POTA!

administrátor POTA pro Českou republiku, Michal, OK1SIM