Blog

Už nějaký čas se pokouším udělat AllStarLink node - plány a oči byli veliké, ale vždy se mě něco nelíbilo, na něčem to ztroskotalo nebo chyběl malý detail. Nakonec jsem se rozhodl, že objednám z číny “modrou krabičku” s označením R1-2023. “Modrá krabička” není nic jiného než zvuková karta s galvanic...

Krátká poznámka k Oracle Cloudu, jak tam otevřít port na virtuálním stroji.

https://stackoverflow.com/questions/54794217/opening-port-80-on-oracle-cloud-infrastructure-compute-node

$ sudo iptables -I INPUT 6 -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
$ sudo netfilter-persistent save
$ su...