Blog

Flora Fauna (zkratka je FF, resp. WWFF - světová Flora Fauna) je program pro radioamatéry (někdo říká také "činnost" nebo "aktivita"). Do tohoto programu je zapojeno celosvětově mnoho zemí. Ve zkratce a velmi jednoduše se jedná o zviditelnění a podporu chráněnných krajinných oblastí / parků / význ...