POTA - co to je a jak na aktivaci?

POTA je zkratka, jedná se o počáteční písmena čtyř slov, Park On The Air, do češtiny přeloženo by to bylo Parky v éteru. POTA vznikla v roce 2017 a v roce 2018 se začala šířit mezi radioamatéry. Program POTA vznikl v USA, ale postupně se do něj zapojují další státy (Česká republika v roce 2013). A co to vlastně znamená, ten "program POTA" (někdy se také říká "aktivita POTA", někdy pouze "POTA"). Každý z nás asi víme co je to Národní park nebo Chráněné krajinné území, mluvíme o Krkonoších, o Šumavě, o Beskydech a dalších. Česká republika (a další státy na světě taktéž) mají další různé parky, různě chráněné kvůli zvířatům nebo rostlinám nebo se jedná prostě o jinak významnou lokalitu, kde platí nějaká "jiná" pravidla jak pro údržbu tak pro ty, kteří taková místa navštíví. V české republice je různých chráněných oblastí (parků) více než 3 tisíce.

Radioamatéři jsou chápáni jako lidé, kteří sedí u velké vysílačky, která je připojená na velikou anténu, z níž dělají spojení do celého světa - jenže ono to jde i venku, v přírodě, jde to s menší vysílačkou, která se vejde do auta, do batohu, na kolo, na motorku, na loď, jde to s menší anténou, která se také lehce sbalí a jde to s baterií, která vydrží i několik dní. A protože i radioamatéři mají rádi přírodu a hory, tak si vymysleli různé aktivity - existuje program Hrady a zámky, existuje program Flora a Fauna, program Majáky, program Vrcholy, program Kopce a konečně program Parky (tedy to je naše POTA). Radioamatér, který má potřebné vybavení, sílu a chuť, se dopraví do nějakého (předem nadefinovaného) parku, z toho parku bude vysílat - tedy bude navazovat spojení s dalšími radioamatéry, kteří mohou být také v přírodě, ale častěji sedí doma. No a pokud naváže z daného parku (nebo zámku, hradu, majáku ....) požadovaný (předem definovaný) počet spojení a dodrží případně další pravidla, tak si prostě a jednoduše odškrtne v seznamu tento konkrétní park (hrad, maják), jako že už ho má hotový (odborně se říká "aktivovaný"). Tomu kdo je v přírodě a provádí aktivaci, se říká "aktivátor", tomu kdo dělá s aktivátorem spojení (tedy je také v přírodě, nebo sedí doma) se říká lovec (anglicky "hunter"). Aktivátor sbírá diplomy za to kolik už aktivoval oblastí, lovec sbírá diplomy, za to do kolika oblastí už nějakému aktivátorovi dovolal. Jeden bez druhého nemůže fungovat, oba z toho mají radost, v éteru se něco děje, je tam živo, je tam nějaká aktivita. Podmínky pro různé programy (nebo také "aktivity") jsou vždy nastavené předem - prostě každý program má nějaká pravidla.

Základní pravidlo POTY je udělat z dané oblasti (parku) minimálně 10 platných spojení. Může to být kombinace různých protistanic na různých pásmech, takže například se stanicí mohu během aktivace udělat spojení na pásmu 20m, pak na pásmu 40m a nakonec i na pásmu 80m, pak se mě to počítá jako 3 spojení. Spojení mohu udělat i v pásmu VHF a UHF, ale nesmím pro spojení použít převaděč - nicméně, na převaděči si mohu direktní spojení domluvit, vyjímku tvoří spojení pře satelit, na satelitním lineárním převaděči mohu udělat platné spojení. Tedy, znovu, musím mít platných 10 spojení, tím mohu prohlásit daný park (v případě POTY, nebo hrad v případě programu Hrady a zámky nebo maják v případě programu Majáky) prohlásit za aktivovaný. Během aktivace si musím zapisovat čas, datum a volací znak protistanice (volitelně si mohu zapisovat ještě report který jsem dal já protistanici a nebo i report který dala protistanice mě). Tyto informace musím dostat buď během samotné aktivace nebo později přepsáním do elektronické podoby, do souboru formátu ADIF, tento soubor pak musíme nahrát (nebo někomu poslat v případě jiných programů) aby se propsal do databáze a na základě statistik se pak generují různé přehledy a diplomy a statistiky atd.

Důležitá věc je ta, že pokud jdeme nějaký park (kopec, hrad ...) aktivovat, tak musíme znát jeho číslo - pokud je daný objekt zařazen do daného programu, tak musí mít přiděleno speciální vlastní jedinečné číslo. Pokud k danému objektu číslo nenajdeme, tak prostě nebyl v programu zatím nadefinován nebo nesplňuje podmínky pro zařazení do daného programu (např. v programu POTA nejsou městské nebo obecní parky, v programu vrcholy jsou poze kopce od určité nadmořské výšky atd.). Toto číslo objektu pak musím sdělovat lovcům, tedy protistanicím - i když lovci (protistanice) žádný denník nezapisují a neposílají (nenahrávají), přesto si své deníky vedou a do nic si toto číslo zapisují - sami si často dělají evidenci nasbíraných objektů. Je to jako sbírání známek, lovci se předhánějí při každé aktivaci, kdo dřív udělá s aktivátorem spojení, samozřemě vyhrávají na plané čáře nejsilnější domácí stanice, na ty slabší se dostane až po chvilce, ale dobrý aktivátor si to celé uřídí tak, aby v tom nebyl zmatek.

Další velmi důležitá věc pro aktivátora je ta, že musí v dané lokalitě dodržovat příslušné předpisy, zákony atd. prostě, pokud je v Národním parku někde zákaz vstupu, tak tam prostě nesmí jít, pokud se smí chodit jen po vyznačených stezkách, tak to musí dodržet - to že vysíláte z Vás nedělá nadlidi, všichni, nehledě na to jaký ja náš koníček, musíme dodržovat pravidla - v případě přírodích parků jsou pravidla jasná a jde hlavně o to, aby se ten daný park, zviřata, rostliny, hmyz, bylinky, aby se zachovali tak jak jsou i pro další generace návštěvníků na naší krásné planetě Zemi.

Všechno ohledně programu POTA se děje na webu https://pota.app (tam jsou mapy, seznamy, statistiky, diplomy, termíny aktivací i spoty pokud někdo někoho někde zaslechl), celé stránky jsou v anglickém jazyce, ale jsou jednoduché a přehledné a uzpůsobené i pro mobilní telefon nebo tablet. Pokud se chcete dočíst více o pravidlech programu POTA, nebo jací jsou správci v jednolivých zemích, pak se podívejte na https://www.parksontheair.com. Na youtube je také spousta videí, jak se taková aktivace v programu POTA provádí. Jako možnou inspiraci v Češtině si také můžete přečíst článek o aktivaci Flory a Fauny, který najdete na xxxxxxxxxx - jsou tam také odkazy na nějaká videa. Způsob aktivace Flóry a Fauny a POTA je stejný, jen se jedná o jiný program, jsou jiná čísla a minimální počet spojení je 10 namísto 44. Zbytek je zcela stejný.

POTA v České republice odstartovala oficiálně v červenci 2023, lokálním správce POTA pro ČR jsem já, Michal OK1SIM, pokud máte jakýkoliv problém, dotaz, neváhejte se na mě obrátit. Zopakuji, že počet parků vhodných pro POTA v ČR je více jak tři tisíce, bude trvat několik měsíců, než se mě podaří tam věšechny parky "zadat", ty co zadané nejsou, prostě nenajdete, zatím, musíte buď čekat a nebo mě napište, já Vám park, který chcete aktivovat přidám do systému POTA a vy ho obratem můžete aktivovat - jinak budu postupovat podle mých priorit klíčů a pomalu, ale jistě, přidávat parky, nečekejte, že tam budou všechny za měsíc nebo za dva.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek