Jak funguje DMR síť?

Tady si budu dělat poznámky o tom jak funguje DMR síť. Většina poznámek se vztahuje k provozu sítě BM (BrandMeister), nicméně principy a teorie platí obecně.

DMR síť - existuje spoustu DMR sítí, lokálního nebo i světového charakteru, mezi lokální patří např. DMR SOBĚ v ČR, mezi celosvětové patří např. BrandMeister. Jsou DMR sítě, které mají převaděče, jsou také DMR sítě, ke kterým se dá připojit pouze pomocí hotspotu.

DMR-ID - jedná se o unikátní číslo účastníka DMR sítě, které dostane přidělené od správce dané DMR sítě (existuje více DMR sítí, některé jsou mezinárodní, některé pouze národní či lokální - nekteré DMR sítě využívají centrální DMR-ID, jiné zase mají své vlastní seznamy DMR-ID)

TX/RX frekvence - These are exactly the same as when using FM. There are set simplex frequencies on the band plan and they follow the same conventions in terms of repeater input and output. They are more common on 70cm that 2m but there are some 2m DMR repeaters.

Colour Code (kolor kód) - Colour codes are the DMR version of CTCSS. It is not a colour as such as it is just a number from 1-15 that you set in the programing.

Time Slot - A time slot is the result of using TDMA mentioned above. Repeaters operate using 2 time slots conveniently names Time slot 1 & 2. Repeaters Quickly switch between Time slot 1 & 2. Your radio then listens to the time slot programmed.

STATIC TALKGROUP (statická volací skupina - Static TG) - je volací skupina nastavená na konkrétním převaděči, tuto skupinu nastavuje správce převaděče a je to skupina která se na daném převaděči vysílá vždy, tedy pokud neprobíhá jiný hovor (vyvolaný konkrétní stanicí)

DYNAMIC TALKGROUP (dynamická volací skupina - Dynamic TG) - je volací skupina, která se na konkrétním převaděči nastaví ve chvíli kdy do ni někdo z uživatelů zavysílá, nastaví se na daném převaděči dočasně - pokud po daný čas už neprobíhá žádný lokální provoz (tedy žádný uživatel převaděče v této volací skupině nedělá spojení na daném převaděči) tak se tato dynamická skupina odpojí a převaděč přejde do režimu statiské volací skupiny.

Privat call (privátní volání) - Volání na specifického DMR ID (specifické osoby).

Group call (skupinové volání) - Volání specifické Volací Skupiny (TalkGroup - TG)

Talk Groups (Volací skupiny) - Nejvýstižnější výraz pro TalkGroup (nebo-li TG) v češtině mě přijde "místnost", prostě jedna TalkGroup je jedna místnost (virtuální místnosti). Místnost má zavřené dveře a okna, takže se slyší pouze lidi, kteří se nacházejí v dané místnosti. Každá místnost má své specifické číslo. Každá místnost má svůj specifický účel - je určená ke scházení se (povídání) za určitým významem / na určité téma. V zásadě by se dalo říci, že i každý uživatel DMR má svoji místnost, ta je označená právě jeho DMR ID číslem - jedinečným. Na převaděči (nebo hotspotu) jsou nějaké místnosti už rovnou nastavené, to jsou tak zvané staciké místnosti. Znamená to, že tyto místnosti převaděč (hotspot) vysílá do éteru, takže pokud máte zapnuté rádio a máte na své radiostanici povoleno poslouchat tyto místnosti (TalkGroup pro příjem), tak je uslyšíte vždy. Pokud se někdo spojí do místnosti, která není na daném převaděči/hotspotu nastavená jako statická, pak se vytvoří dočasně jako dynamciká místnost a po určitou dobu se na daném převaděči/hotspotu provoz z této místnosti přehrává (než se po vypršení časového limitu od posledního zakláíčování tato dynamická místnost automaticky zruší). Některé převaděče (nebo i veřejné hotspoty) vyžadují aby statické skupiny byli vytvářeny pouze na specifickém timeslotu (typicky na TS 2) na hlavním TS zůstávají pouze statické TG. Mimochodem i každý převaděč má svoji TG, pro pouze lokální provoz, který se nepropaguje nikam jinam do sítě.

Odpojení od dynamické volací skupiny - pokud se zavoláním na NEstatickou skupinu vytvoří připojí dynamická skupina (dočasně), lze se od této skupiny odpojit zavoláním 4000 (automaticky dojde k odstranění dynamické skupiny po 15ti minutách nečinnosti (týká se DMR sítě BM)

Codeplugs - nastavení transceiveru - soubor s nastavením, obsahuje kanály, zóny, TalkGroup, DMR ID atd.

CPS - program pro editaci souboru codeplug

Pi-Star - je soubor programů s jednotným uživatelským rozhraním určené pro jednočipové počítače (např. Raspberry Pi), pro nastavení funkčnosti MMDVM (a jiných) modemů pro digitální druhy provozu (DMR, D-STAR, YSF atd.). Většina osobních hotspotů je řízena Pi-Star rozhraním. Nejčastěji se Pi-star používá ve spojení RaspberryPi a MMDVM deska doplněná malým OLED displejem.

Nastavování Statických TG v Pi-Star rozhraní - je možné pokud se do Pi-Star přidá BM API (vygenerované pro konkrétní DMR-ID v rozhraní BM), pak se pomocí Pi-Star dá přidávat a ubírat Statické TG a také jsou vidět Dynamické TG (a mohou se rušit okamžitě).

Některé TalkGroup:
TG230 - celá ČR
TG231 - celé SK
TG2301 - pouze české převaděče
TG2302 - pouze moravské převaděče
TG23010 - otevřený pokec pro všechny o všem v češtině
TG2300 - propojení o d-star, YSF, Wires-X a další ...
91 - Worldwide (English Language)
92 - European Region
https://bm.pd0zry.nl/index.php/Czech
https://amateurradionotes.com/
https://www.dmrfordummies.com/
https://brandmeister.network/
https://mcbainsite.co.uk/a-guide-to-dmr/
https://ok4md.liveu.cz/
http://www.prevadece.cz/
https://www.pistar.uk/


IMG_20230731_200051

DMR-Association-logo

Předchozí příspěvek Následující příspěvek