HAM zkratky a kódy

Seznam nejpoužívanějších radioamatérských zkratek a Q-kódů. Existuje jich mnohem víc, zde jsou uvedeny jen ty z mého pohledu nejdůležitější / nejzajímavější / nejpoužívanější.

Další Q-kódy např. na wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Q_k%C3%B3dy_v_radioprovozu.


zkratka význam
44 Dobrou noc
51 Hodně pěkných spojení (pozdrav)
55 (totéž jako 51) (pozdrav)
73 Zdravím tě ! (nejobvyklejší pozdrav)
74 Nenech se chytit (vytočit)
88 Líbám tě (pozdrav ve vztahu k ženám)
99 Zmizte !!! (a taky děte do...)
107 Ať se ti blesky vyhýbají !
600 Telefon (Mám telefon !)
AM Amplitudová modulace
ANT Anténa
BAND Kmitočtové pásmo
BCI Rušení rozhlasu
CQ Všeobecná výzva (mezinárodní)
DE Z, od
DX Dálkový příjem, spojení ...
FM Kmitočtová (frekvenční) modulace
GP Vertikální anténa
HAM Amatér vysílač (radioamatér)
PEP špičkový výkon
PM Fázová modulace
PSE Prosím
RS Report - info o čitelnosti a síle signálu
RX Přijímač, přijímání
SWR Činitel stojatých vln (ČSV= PSV)
TNX Děkuji
TVI Rušení televize
TX Vysílač, vysílání
TRX Transceiver (radiostanice)
VIA Prostřednictvím
XYL Manželka
YL Přítelkyně, slečna


Q-kód význam
QRA Jakou máte máš volačku ?
QRB Vzájemná vzdálenost mezi stanicemi
QRG Jaký je můj přesný kmitočet ?
QRH Kolísá můj kmitočet ?
QRI Jaký je tón mého vysílání ?
QRK Jaká je čitelnost mých morse značek ?
QRL Jste zaměstnán ?
QRM Můj příjem je rušen dalšími stanicemi
QRN Jste rušen atmosferickým rušením ?
QRO Mám zvýšit výkon ?
QRP Mám snížit výkon ? (Záliba vysílat na malý výkon)
QRQ Mám vysílat rychleji ?
QRS Mám vysílat pomaleji ?
QRT Mám přestat vysílat ?
QRU Máte něco pro mne ?
QRV Jste připraven ?
QRW Mám uvědomit xxx že ho voláte na yyy Mhz?
QRX Kdy mě znovu zavoláte ?
QRY Jaké mám pořadí ?
QRZ Kdo mě volá ?
QSA Jaká je síla mých značek ?
QSB Kolísá síla mých značek ?
QSD Je mé klíčování nesrozumitelné ?
QSK Můžete mě poslouchat mezi svými znač. ?
QSL Můžete mi potvrdit příjem ?
QSO Samotné spojení ...
QSP Můžete to předat stanici ...?
QSY Mám přejít na jiný kmitočet ? Přeladíme se na ...
QTC Kolik telegramů máte k vysílání ?
QTH Jaká je vaše poloha ? Místo odkud vysíláš...
QTR Kolik je přesně hodin ?
QZF Nalaďte si svůj vysílač přesně na můj kmitočet